Company Logo
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा पूर्व-परीक्षा- अर्थव्यवस्था PYQ महासराव (भाग 01)

Feb 8, 2021 • 1h 8m

Mohit Sawant

453K watch mins

या क्लास मध्ये मोहित सर राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2013-2019 च्या अर्थव्यवस्था विषयाच्या PYQ चे सखोल विश्लेषण करणार आहेत आणि सोबतच काही tricks देखील सांगणार आहेत....

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection