Company Logo

MarathiCurrent Affairs

राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व 2020 चालू घडामोडी रणनीति

Aug 15, 2020 • 1h 1m

Avatar

Ritesh Khirad

253K watch mins

मी रितेश खिरड आपल्या सोबत चालू घडामोडी या टॉपिक संदर्भात चर्चा करणार आहे. राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा या सत्रामध्ये आपण चालू घडामोडी या घटकाचे पूर्व परीक्षेत असणारे महत्त्व याबरोबरच काही मुद्दे हाताळण्याचा प्रयत्न करू..

MarathiCurrent Affairs
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection