Company Logo
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा मुख्य-परीक्षा- अर्थव्यवस्था PYQ महासराव (भाग 5)

Dec 19, 2020 • 1h 23m

Mohit Sawant

412K watch mins

या क्लास मध्ये मोहित सर राज्यसेवा मुख्य परीक्षेला विचारलेल्या 2012-2019 च्या 500+ PYQ चे सखोल विश्लेषण करणार आहेत सोबतच काही tricks देखील सांगणार आहेत

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection