edu-image

Practice & Strategy • free class

राज्यसेवा 2023 ची संपूर्ण अभ्यासपद्धती V


Jul 31, 2022 • 175 views

1:01:16

EN

Practice & Strategy

राज्यसेवा 2023 ची संपूर्ण अभ्यासपद्धती V


Jul 31, 2022 • 1h 1m • 175 views

2023 ची मुख्य परीक्षा काशी हातलावी तैसेच अभ्यासाची सुरवात कोठून करावी. तैसेच लिहन साथि काय केले पाहीजे त्यची सर्व महिती या ५ दिवसात तुमचा समझदार आहे. एक व्याख्यान मधे न करता मी त्यला 5 दिवसात सांगणार आहे.

Read more

Similar Classes

More from Kiran Gayakwad

Similar Plus Courses