edu-image
EN

Indian Polity & Governance

PYQ च्या माध्यमातून शिका भारतीय राज्यव्यवस्था-Subhash Pawar

Jan 27, 2023 • 31m

Avatar
badge

या क्लास मधून आपण भारतीय राज्यव्यवस्था विषय आयोगाच्या प्रश्नांच्या माध्यमातून शिकणार आहोत या क्लास मधून आयोगाचा प्रश्न विचारण्याचा कल आपल्याला कळतो आणि परीक्षाभिमुख तयारी होते

Read more

250 learners have watched


Similar Classes

More from Subhash Pawar

Similar topic practice

Similar Plus Courses