Company Logo
MarathiPractice & Strategy

PSI/STI/ASO संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षांसाठी पुस्तके - Part 2

Dec 11, 2020 • 2h 2m

Ramesh Runwal

12M watch mins

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "PSI/STI/ASO संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षांसाठी कोणती पुस्तके वाचावीत" या घटकावर सखोल चर्चासत्र घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी 7 वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल तसेच नोट्स मराठी मध्ये देण्यात येतील.

MarathiPractice & Strategy
warningNo internet connection