Company Logo

Hindi Indian Economy

परकीय व्यापारासंबंधी महत्वाचे करार संकल्पना (किरण सरांसोबत)

Apr 5, 2020 • 1h 20m

Avatar

Kiran Gayakwad

144M watch mins

किरण गायकवाड सरांचा अनुभव आता घरी बसून अनुभवा, सरांचे मोफत ०४ व ०५ एप्रिल रोजीच्या सकाळी ८ ते दुपारी १ पर्यंतच्या स्पेशल क्लास नक्की अटेंड करा. तुम्हाला खरंच घरी बसून अभ्यास कसा करायचा याची दिशा मिळेल. आवडल्यास आपल्या मित्रांना पण या ठिकाणी बोलावा. सातत्य काय असते हे तुम्हाला इथे येऊन कळेल

Hindi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

आर्थिक नियोजन भाग 3

Ended on Aug 17, 2020

Abhijit Rathod

More from Kiran Gayakwad

Similar Plus Courses

warningNo internet connection