Company Logo
GujaratiPolity

પરીક્ષાની પંચાયત : બંધારણ ના મહત્વના પ્રશ્નો પર ચર્ચા

Nov 27, 2020 • 1h 1m

Keyur Patel

2M watch mins

આ લાઇવ લેકચર મા બંધારણના મહત્વના પ્રશ્નો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

GujaratiPolity
warningNo internet connection