Company Logo
MarathiHistory

"परीक्षा भिमूख MCQS पार्ट -7 " विश्लेशन सहित चर्चा "

Nov 24, 2020 • 1h 15m

Zubair Ahmed

83k watch mins

मित्रांनो या क्लास मध्ये जुबेर अहेमद "परीक्षा भिमूख MCQS पार्ट -7 " विश्लेशन सहित चर्चा "" यांचा परीक्षेच्या दृष्ठिणे सोप्या पद्धतीने अभ्यास कसा करावा याचे विश्लेषण करणार आहे . हा क्लास mpsc च्या सर्वच विध्यर्थ्यांसाठी तसेच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणार्‍या सर्व विध्यर्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे ॰

warningNo internet connection