Company Logo
MarathiCurrent Affairs

PRE पासून POST पर्यंत : चालू घडामोडी प्रश्नोत्तरे

Jun 18, 2021 • 51m

Swapnil Rathod

21M watch mins

या क्लासमध्ये स्वप्नील राठोड सर 2020-21 मधले सर्व आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्वाच्या घटनाक्रम व चालू घडामोडी प्रश्नोत्तर स्वरूपात घेणार असून प्रत्येक प्रश्नावर सखोल स्पष्टीकरण देण्यात येणार आहे. हा क्लास मराठीमध्ये शिकवला जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार

MarathiCurrent Affairs
Thumbnail
warningNo internet connection