edu-image

General Knowledge • free class

पोलीस भरती : विकली टेस्ट फक्त GK (सर्व विषय) 100 VIMP प्रश्न


May 19, 2021

1:05:07

EN

General Knowledge

पोलीस भरती : विकली टेस्ट फक्त GK (सर्व विषय) 100 VIMP प्रश्न

Avatar
badge
Kapil Kalkekar

15K followers • General Knowledge


May 19, 2021 • 1h 5m • 0 views

सदरील क्लास मध्ये पोलीस भरती,डाक सेवा भरती व सरळसेवा भरती परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त १०० प्रश्नांची टेस्ट घेतली आहे. लगेचच  जॉईन व्हा... आणि आपली रँक जाणून घ्या .

Read more

Similar Classes

More from Kapil Kalkekar

Similar Plus Courses