edu-image
EN

Indian Polity & Governance

पैकीच्यापैकी मार्क सिरीज- Part 55 अर्थव्यवस्था-राज्यव्यवस्था

Aug 3, 2022 • Class was cancelled by the Educator

Avatar
badge

या सदराच्या माध्यमातून कम्बाईन स्वराज्य सेवेच्या दृष्टीने सराव प्रश्न घेण्यात येतील मुख्य भर असेल तो म्हणजे पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्यावर प्रत्येक पर्यायच स्वतंत्रपणे याअंतर्गत विश्लेषण करण्यात येईल.

Read more

430 learners have watched


Similar Classes

More from Abhijit Rathod

Similar topic practice

Similar Plus Courses