Company Logo
MarathiPractice & Strategy

नोट्स कशा काढाव्यात? - जाणून घ्या डॉ. प्रिती रूट यांच्या अनुभवातून

Starts on Jul 12, 2020 • 3:30 PM

Dr Preeti Raut

2M watch mins

या वर्गात, डॉ. प्रिती आपल्याला नोट्स कशा काढाव्यात याबद्दल मार्गदर्शन करतील. परीक्षेसाठी स्वतः च्या नोट्स असणे आवश्यक आहे, तर त्या कशा काढाव्यात हे कळणार आहे. हा वर्ग मराठीत असेल.

Live
warningNo internet connection