Company Logo
MarathiPractice & Strategy

नोट्स कशा काढाव्यात? - जाणून घ्या डॉ. प्रिती रूट यांच्या अनुभवातून

Jul 12, 2020 • Class was cancelled by the Educator

Dr Preeti Raut

6M watch mins

या वर्गात, डॉ. प्रिती आपल्याला नोट्स कशा काढाव्यात याबद्दल मार्गदर्शन करतील. परीक्षेसाठी स्वतः च्या नोट्स असणे आवश्यक आहे, तर त्या कशा काढाव्यात हे कळणार आहे. हा वर्ग मराठीत असेल.

MarathiPractice & Strategy
warningNo internet connection