Company Logo

MarathiGeography

नकाशाच्या साहाय्याने भूगोलाचा अभ्यास.

Jan 31, 2020 • 1h 5m

Avatar

Sachin Warulkar

68M watch mins

नकाशाच्या साहाय्याने भूगोलाचा अभ्यास. ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर नकाशाच्या साहाय्याने भूगोलाचा अभ्यास नेमका अचूक प्रकारे कसा केल्या जाईल हे ५ क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील

MarathiGeography
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiGeography

भूगोल - सराव प्रश्नांचा महासंग्राम (भाग )

Lesson 1 • Started at 7:00 AM

Ramesh Runwal

More from Sachin Warulkar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection