Company Logo

MarathiMarathi Grammar

मराठी भाषेचे अलंकार व त्याचे प्रकार भाग 2

Nov 28, 2021 • 50m

Avatar

Nilesh Harde

991K watch mins

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ...28 ला होणाऱ्या कारगृह पेपर आणि ...12 ला होणाऱ्या SRPF गट क्रं 19 साठी मराठी आणि सामन्य ज्ञान मागील प्रश्नपत्रिका यांचा आढावा ...पेपरला जाता जाता एकदा आपण अति वेगाने घेऊया ..तेव्हा चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो हारदे सरांसोबत जोडले जा..आणि मोफत लेक्चर चा लाभ घ्या

MarathiMarathi Grammar
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiMarathi Grammar

महाराष्ट्र भरती तलाठी भुमिअभिलेख शिक्षक पोलीस महाडा मराठी संभाव्य प्र

Ended on Jan 3, 2022

Nilesh Rathod

More from Nilesh Harde

Similar Plus Courses

warningNo internet connection