edu-image

Indian Polity & Governance • free class

मोफत एम. लक्ष्मीकांत राज्यघटनेचे लेक्चर किरण सरांसोबत (134)


Starts on Jan 8, 2022 • 4:35 PM • 567 views

00:37

EN

Indian Polity & Governance

मोफत एम. लक्ष्मीकांत राज्यघटनेचे लेक्चर किरण सरांसोबत (134)


Jan 8, 2022 • Class was cancelled by the Educator • 567 views

कम्बाईन ची परीक्षा तोंडावर आहे त्यामुळे पॉलिटी या विषयाचा अभ्यास आपण येथे मुद्देसूद व जलद करणार आहोत. तुम्ही सेल्फ स्टडी मध्ये जर या लेक्चर चा समावेश केला तर तुमचा अभ्यास लवकर व परिपूर्ण रित्या उरकेल. तर या मग लेक्चर्स मध्ये अंतिम उजळणी करायला. वेळ कमी असल्याने हि बॅच जालद होणार आहे याची नोंद घ्यावी.

Read more

Similar Classes

More from Kiran Gayakwad

Similar topic practice

Similar Plus Courses