Company Logo
MarathiPractice & Strategy

Mission Impossible: Open House with Rajyaseva Toppers | Bapurao Dadas

Sep 29, 2020 • 1h 5m

Subhash Pawar

7M watch mins

या क्लासमधून DySP बापूराव दडस आपल्याला राज्यसेवा पूर्व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे देणार आहेत आणि परीक्षेला सामोरे जाताना शेवटच्या टप्प्यात काय केले पाहिजे याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहेत

No internet connection