Company Logo
EnglishCurrent Affairs

महत्वाच्या चालू घडामोडी २०१९ -२०२० : भाग १

Jul 22, 2020 • 55 m

Ruhi Masodkar

210k watch mins

या स्पेशल क्लास मध्ये, रूही मासोदकर , महत्वाच्या चालू घडामोडींवरती चर्चा करणार आहेत. हा स्पेशल क्लास मराठी मधून असणार आणि राज्यसेवा व आयोगाच्या सर्व परीक्षांसाठी उपयुक्त असणार आहे.

No internet connection