Company Logo

MarathiEnglish Grammar

MHADA,तलाठी, लिपिक परीक्षा इंग्रजी संभाव्य प्रश्न सराव

Nov 30, 2021 • 56m

Avatar

Umesh Ghusalkar

3M watch mins

या क्लासमध्ये तुम्हाला उमेश घुसळकर सर आगामी काळातील MHADA (म्हाडा), आरोग्य सेवक, तलाठीआणि इतर सरळ सेवा परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या इंग्रजी व्याकरण या विषयावरील महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा सराव करून घेणार आहे हा सराव इतर सरळ सेवा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या

MarathiEnglish Grammar
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiEnglish Grammar

MHADA, भूमि-अभिलेख, TAIT अतिसंभाव्य इंग्रजी प्रश्नांचा सराव

Lesson 1 • Started at 3:46 PM

Umesh Ghusalkar

More from Umesh Ghusalkar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection