Company Logo

Marathi Indian Economy

मानव विकास निर्देशांक (HDI)

May 28, 2020 • 1h 1m

Avatar

Gajanan Bhaske

674K watch mins

या वर्गामध्ये गजानन भस्के, मानव विकास ही संकल्पना व मानव विकास निर्देशांक आणि त्याचे निकष घेणार आहेत, हा टॉपिक राज्य सेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, हा वर्ग मराठी मध्ये घेण्यात येणार आहे, व त्याबाबत च्या नोट्स ही मराठीत मिळणार आहेत.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व

Ended on Oct 16, 2020

Abhijit Rathod

More from Gajanan Bhaske

Similar Plus Courses

warningNo internet connection