Company Logo
MarathiPractice & Strategy

Learn Indian Polity through PYQs - III

Oct 21, 2020 • 1h 2m

Subhash Pawar

7M watch mins

मी सुभाष पवार तुम्हाला भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाच्या आजपर्यंत आयोगांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करणार आहे. माझे सर्व क्लास केल्यानंतर तुम्हाला या विषयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नोट्स न काढता तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळवून देण्याची हमी मी देतो.

No internet connection