Company Logo

Marathi Indian Economy

कृषी अर्थशास्त्र - अभ्यासक्रम विश्लेषण

Jun 2, 2020 • 1h 3m

Avatar

Gajanan Bhaske

674K watch mins

या वर्गामध्ये गजानन भस्के, कृषि अर्थशास्त्र या विषयाचा चा नेमका अभ्यासक्रम काय आहे,त्यामध्ये कोणते टॉपिक येतात याबाबत सूक्ष्म विश्लेषण, घेणार आहेत, हा टॉपिक राज्य सेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, हा वर्ग मराठी मध्ये घेण्यात येणार आहे, व त्याबाबत च्या नोट्स ही मराठीत मिळणार आहेत.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

अर्थव्यवस्था चालू घडामोडी अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका

Ended on May 8, 2020

Abhijit Rathod

More from Gajanan Bhaske

Similar Plus Courses

warningNo internet connection