Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - वर्ग ८ - विषय - विज्ञान

Jun 8, 2021 • 1h

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञानातील महत्वाच्या संकल्पना क्रमिक पुस्तकांच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत शिकवणार आहेत.हे सर्व लेक्चर परीक्षाभिमुख पद्धतीचे आहे

MarathiState Board Summary
Thumbnail
warningNo internet connection