Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - वर्ग ७ - विषय - विज्ञान

Apr 30, 2021 • 46m

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञानातील महत्वाच्या संकल्पना क्रमिक पुस्तकांच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत शिकवणार आहेत.हे सर्व लेक्चर परीक्षाभिमुख पद्धतीचे आहेत

MarathiState Board Summary
warningNo internet connection