Company Logo
MarathiIndian Polity & Governance

इंडियन पॉलिटी सराव प्रश्न - राज्यसेवा व कम्बाइन पूर्व - 2021 (भाग-1)

Jan 7, 2021 • 56m

Kishor Gore

2M watch mins

राज्यासेवा व संयुक्त पूर्व - 2021 परीक्षेच्या दृष्टीकोणातून इंडियन पॉलिटी व पंचायती राज चे अत्यंत महत्वाचे असे पाठीमाघटल्या वर्षाचे सर्व प्रश्न त्याच्या स्पष्टीकरणासाहित आपण पाहणार आहोत. हे सर्व प्रश्न तुम्हाला या विषयाची उजळणी करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी पडतील कारण हेच प्रश्न यानार्‍य परीक्षेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या विचारले जातात.

warningNo internet connection