Company Logo

Marathi Indian Economy

Imp MCQ On Union Budget Part-2

May 16, 2020 • 1h 5m

Avatar

Gajanan Bhaske

674K watch mins

या वर्गामध्ये गजानन भस्के, केंद्रीय बजेट यांवरील महत्वपूर्ण सराव प्रश्न घेणार आहेत, हा टॉपिक राज्य सेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, हा वर्ग मराठी मध्ये घेण्यात येणार आहे, व त्याबाबत च्या नोट्स ही मराठीत मिळणार आहेत.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

अर्थव्यवस्था चालू घडामोडी अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका

Ended on May 8, 2020

Abhijit Rathod

More from Gajanan Bhaske

Similar Plus Courses

warningNo internet connection