Company Logo

MarathiGeneral Knowledge

हेच प्रश्न परीक्षेत नेहमी विचारले जातात .100 IMP Rapid Fire 🔥 .

Sep 16, 2021 • 1h 4m

Avatar

Rajratan Dhutraj

475K watch mins

राजरतन धुतराज' सरांचा हा अतिशय महत्वाचे क्लास आहे . या क्लास जे विद्यार्थी पोलीस भरती , तलाठी भरती, आरोग्य सेवक भरती , जिल्हा परिषद भरती, एमआयडीसी भरती या सर्व परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्वाचे प्रश्न ...

MarathiGeneral Knowledge
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiGeneral Knowledge

पोलीस भरती : 50 मार्क टेस्ट पेपर(चालू घडामोडी जनरल नॉलेज)संभाव्य 2021.

Ended on Sep 20, 2021

Dnyaneshwar Chandrawanshi

More from Rajratan Dhutraj

Similar Plus Courses

warningNo internet connection