Company Logo

MarathiPractice & Strategy

GS & मराठी - MPSC आणि सर्व परीक्षा

Nov 8, 2021 • 1h 9m

Avatar

NITIN KERIPALE

1M watch mins

या क्लास मध्ये सर्व स्पर्धा परीक्षांना उपयुक्त भाग पाहणार आहोत. सामान्य ज्ञान व मराठी हा कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेचा महत्वाचा भाग आहे. त्याचीच तयारी येथे होईल. वाट कसली पाहताय मग क्लास enroll करा आत्ताच.

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiPractice & Strategy

Rapid fire with SWLIVE

Lesson 1 • Started at 4:30 PM

Sachin Warulkar

More from NITIN KERIPALE

Similar Plus Courses

warningNo internet connection