Company Logo

MarathiMaths and Reasoning

गणित व बुद्धिमत्ता 50-50 प्रश्न उत्तरे

Sep 7, 2021 • 56m

Avatar

Kapil Shantaram Warulkar

1M watch mins

या क्लास मध्ये कपिल वारुलकर सर विद्यार्थांना पोलीस भरती व गट क व ड परीक्षेमध्ये वीच्याराल्या जाणारे गणिताचे व बुद्धिमत्तेचे अतीमहत्वाचे व अतीसंभव्या प्रश्न उत्तरे समजाऊन सांगणार आहेत.तरी सर्वांनी क्लास चा उपयोग करून घ्यावा

MarathiMaths and Reasoning
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection