Company Logo

MarathiMaths and Reasoning

गणित बुद्धिमत्ता मॅरेथॉन ५०-५०

Oct 26, 2021 • 55m

Avatar

Kapil Shantaram Warulkar

1M watch mins

या क्लास मध्ये कपिल वारुलकर सर विद्यार्थांना पोलीस भरती व गट क व ड परीक्षेमध्ये वीच्याराल्या जाणारे गणिताचे व बुद्धिमत्तेचे अतीमहत्वाचे व अतीसंभव्या प्रश्न उत्तरे समजाऊन सांगणार आहेत.तरी सर्वांनी क्लास चा उपयोग करून घ्यावा

MarathiMaths and Reasoning
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiMaths and Reasoning

बुद्धिमत्ता -- या विषयाचा सर्वसामावेशक अभ्यास

Lesson 1 • Started at 3:35 PM

Kapil Shantaram Warulkar

More from Kapil shantaram warulkar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection