Company Logo

KannadaHistory

GK ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ - Class 90 - PSI/PC/Group C

Sep 23, 2021 • 58m

Avatar

Dhruva Kumar S Hiremath

2M watch mins

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ರವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಡಿಎ/ಪಿಎಸ್‌ಐ/ಪಿಸಿ/ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರಗತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತರಗತಿಯನ್ನುಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

KannadaHistory
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection