edu-image
EN

Current Affairs

Daily Newspaper Analysis

Sep 6, 2022 • 36m

Avatar
badge

या क्लास मध्ये आयोगाच्या बदलत्या अभ्यासक्रमानुसार राज्यसेवेसाठी व संयुक्त परीक्षेकरिता दररोजच्या वृत्तपत्र विश्लेषणातून चालू घडामोडी व त्यावर आधारित प्रश्नोत्तरे यावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात येणार. हा क्लास सर्वच विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त ठरेल

Read more

150 learners have watched


Similar Classes

More from Swapnil Rathod

Similar topic practice

Similar Plus Courses