Company Logo
EnglishCSAT

CSAT ची गुरुकिल्ली भाग 85

Oct 4, 2020 • 52m

Vrushali Honrao

451k watch mins

आपण ह्या स्पेशल क्लास मध्ये १०० उतारे सोडवून घेणार आहोत . काही अधिक उतारे सोडविण्याची तयारी करणार आहोत .ज्यामुळे आपल्याला १२५ गुणांपैकीकमीत कमी ११० गुण मिळवायला मदत होईल . मित्रानो हीच पास व्हायची गुरुकिल्ली आहे. मित्रानो आता पाऊले उचलाच......

No internet connection