Company Logo
Marathi Indian Economy

Complete Indian Economy through PYQs (1K Question Series)

Jun 7, 2020 • 2h 46m

Kishor Gore

4M watch mins

राज्यासेवा व संयुक्त पूर्व व मुख्य - 2020 परीक्षेच्या दृष्टीकोणातून भारतीय अर्थव्यवस्था चे अत्यंत महत्वाचे असे पाठीमाघटल्या वर्षाचे सर्व प्रश्न त्याच्या स्पष्टीकरणासाहित आपण पाहणार आहोत. हे सर्व प्रश्न तुम्हाला या विषयाची उजळणी करण्यासाठी अत्यंत उपयोगी पडतील कारण हेच प्रश्न यानार्‍य परीक्षेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या विचारले जातात.

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection