Company Logo

MarathiNCERT Summary

Championship Series- महाराष्ट्र-भारताचा इतिहास- प्रश्न-उत्तरे

Dec 4, 2020 • 1h 5m

Avatar

Prakash Ingle

11M watch mins

या सेशन मध्ये प्रकाश इंगळे सर आपणास महाराष्ट्र तसेच भारताचा इतिहास यावर सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रश्न आणि उत्तराच्या सहाय्याने जास्तीत जास्त माहिती आपणास मिळणार आहे. Pdf च्या माध्यमातून नोट्स सुद्धा दिल्या जातील.

MarathiNCERT Summary
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiNCERT Summary

Most Important Questions for Combine/MPSC

Lesson 1 • Started at 7:30 AM

Kiran Wankhade

More from Prakash Ingle

Similar Plus Courses

warningNo internet connection