Company Logo
MarathiMaharashtra Specific Topics

चालू घडामोडी व नकाशाच्या साहाय्याने भूगोल, इतिहासअभ्यास

Mar 14, 2020 • 1h 8m

Sachin Warulkar

20M watch mins

चालू घडामोडी व नकाशाच्या साहाय्याने भूगोल, इतिहासअभ्यास. ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर नकाशाच्या साहाय्याने भूगोलाचा अभ्यास नेमका अचूक प्रकारे कसा केल्या जाईल हे ५ क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

No internet connection