Company Logo

MarathiCSAT

C-SAT 2000 PYQs (मागील प्रश्नपत्रिका विश्लेषण) - 16

Oct 16, 2020 • 1h 3m

Avatar

Ajay Chavan

2M watch mins

मागील परीक्षेतील सर्व प्रश्नांचा आढावा व विशेष विश्लेषण..... चला गणित , बुद्धिमत्ता , शिकूया...... संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेल्या MASTER Of Maths या पुस्तकाच्या लेखकांकडून .... अजय चव्हाण यांच्यासोबत...MPSC - राज्यसेवा , PSI/STI/ASO,तलाठी , पोलीस भरती , इत्यादींसाठी उपयुक्त...

MarathiCSAT
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiCSAT

आकलन क्षमता - आयोगाचे प्रश्न

Lesson 1 • Started at 4:15 PM

Kiran Gayakwad

More from Ajay Chavan

Similar Plus Courses

warningNo internet connection