Company Logo
Marathi Indian Economy

Budget 2020 revision-part 2

May 9, 2020 • 1h 3m

Swapnil Rathod

13M watch mins

संयुक्त पूर्व परीक्षा : ह्या क्लास मध्ये स्वप्नील राठोड सर या कलासमध्ये अर्थसंकल्प २०२०-२१ आणि त्यामधील तरतुदी,योजना आणि इतर बाबींवर सखोल चर्चा करणार आहेत. हा क्लास mpsc च्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल . कोर्स मराठी भाषे मधून शिकवलं जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार आहे.

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection