Company Logo

MarathiGeography

भूगोल व कृषि L 2 PYQ

Nov 3, 2020 • 2h 49m

Avatar

Vilas Pawar

5M watch mins

या लेक्चर मध्ये हे विलास पवार सर ट्रिक्स वापरून सर्व PYQ प्रश्नांचे विश्लेषण करणार आहेत या विश्लेषणाचा फायदा आगामी होणाऱ्या एमपीएससी तसेच सरळ सेवेच्या सर्व परीक्षा मध्ये होईल....

MarathiGeography
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व

Ended on Oct 16, 2020

Abhijit Rathod

More from Vilas Pawar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection