Company Logo

MarathiHistory

भारतीय वृत्तपत्र कायदे भाग १

Jul 30, 2020 • 1h 2m

Avatar

Abhijitsinh Thakur

652K watch mins

ब्रिटीशांनी भारतीय वृत्तपत्रावर कोणकोणते कायदे केले व भारतीय लोकांनी या विरुद्ध कसे अदोलन उभारले हा भाग १ व भाग २ मध्ये ठाकुर सर तुम्हाला शिकवणार आहे या लेक्चर च्या नोट्स तुम्हाला मराठी मध्ये पुरवल्या जतिल व हे लेक्चर मराठी मध्ये असणार आहे

MarathiHistory
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiHistory

दिवस -१ "संयुक्त पुर्व परीक्षा इतिहास रिव्हीजन"

Ended on Aug 16, 2021

Umesh Kudale

More from Abhijitsinh Thakur

Similar Plus Courses

warningNo internet connection