Company Logo
MarathiLaw & IT

भारतीय दंड संहिता 1860 भाग- 13

Nov 30, 2020 • 59m

Atul Jagtap

650k watch mins

या भागामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक अतुल जगताप सर PSI, मुख्य परीक्षेसाठी महत्त्वाचा असणारा कायदा भारतीय दंड संहिता यातील कलमांचे सखोल विश्लेषण घेतील याचा फायदा आगामी मुख्य परीक्षेसाठी होईल.

warningNo internet connection