Company Logo
Marathi Indian Economy

भारतीय अर्थव्यवस्था बेसिक पासून

Jun 22, 2021 • 1h 3m

NITIN KERIPALE

616K watch mins

MPSC परीक्षेसाठी असणारा भारतीय अर्थव्यवस्था हा अतिशय महत्वाचा घटक अभ्यासणार आहोत. सुरुवातीपासून सर्व संकल्पना (Concept) समजून घेऊया. चला enroll करा आणि अर्थशास्त्र master बना. पैकीच्या पैकी गुण मिळवण्यास अत्यंत उपयुक्त क्लास.

Marathi Indian Economy
Thumbnail
warningNo internet connection