Company Logo

MarathiMaharashtra Specific Topics

भारताचा/ महाराष्ट्राचा भूगोल – तोंडपाठ करून देणारे प्रश्न

Sep 27, 2021 • 1h 12m

Avatar

Jagdish Padghane

6M watch mins

या वर्गात मध्ये मी जगदीश पडघणे महाराष्ट्राचा भूगोल विषय शिकवत आहे. हा विषय खूप महत्वाचा आहे आणि हा विषय MPSC / PSI/STI /ASO तसेच सरळसेवा / महाराष्ट्र वन सेवा या परीक्षेला आहे परीक्षेमध्ये यावर 15 – 20 प्रश्न विचारतात .त्यामुडे मी अधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्या समोर घेऊन येत आहोत

MarathiMaharashtra Specific Topics
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection