Company Logo
MarathiMaharashtra Specific Topics

अर्थशास्त्र रिवीजन (राज्यसेवा आणि कम्बाईन पूर्व 2020) भाग 1

Aug 15, 2020 • 58m

Ajaykumar Gosavi

593k watch mins

नमस्कार मित्रांनो, अजयकुमार गोसावी या क्लासमध्ये मी तुम्हाला अर्थशास्त्राची रिविजन घेणार आहोत. त्याचा उपयोग तुम्हाला राज्यसेवा आणि कम्बाईन पूर्व 2020 यासाठी होईल.कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त घटकांची रिवीजन तुमची या क्लास मधून होईल.

No internet connection