Company Logo
Marathi Indian Economy

अर्थशास्त्र प्रश्नोत्तरे सुपरफास्ट

Apr 20, 2021 • 31m

Sachin Jagtap

397K watch mins

या तासामध्ये सचिन जगताप सर आपल्याला अर्थशास्त्रातील वेगवेगळ्या घटकांचे प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून विश्लेषण करणार आहेत.

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection