Company Logo
MarathiEnvironment

Agriculture :L15 स्पेशल लेक्चर कृषी घटक

Starts on Nov 21, 2020 • 3:45 PM

Vilas Pawar

504k watch mins

आज रात्री नऊ वाजून पंधरा मिनिटाला विलास पवार सर या कृषी घटकाच्या स्पेशल लेक्चर मध्ये परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत.याचा फायदा आगामी होणाऱ्या परीक्षेसाठी होईल

Live
warningNo internet connection