Company Logo

MarathiHistory

आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा आढावा (II)

May 30, 2020 • 1h 45m

Avatar

SHAILESH J KOLEKAR

3M watch mins

या सत्रात डॉ. कोळेकर सर MPSC परीक्षेच्या अनुषंगाने आधुनिक भारताचा इतिहास या विषयावर चर्चा करतील. अभ्यासक्रम व मागील प्रश्न यांच्या आधारे मुख्य घटक अभ्यासण्यासाठी हे सत्र आहे. राज्यसेवा व Combined ची तयारी करणाऱ्यांसाठी मराठीतील हे सत्र उपयुक्त ठरेल.

MarathiHistory
Thumbnail

Similar Classes

More from SHAILESH J KOLEKAR

Similar Plus Courses

    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection