Company Logo

MarathiHistory

1857 चा उठाव भाग-8

Sep 22, 2020 • 1h

Avatar

Abhijitsinh Thakur

649K watch mins

विद्यार्थी मित्रहो या भागात ठाकूर सर आपणास 857 च्या पूर्वी महाराष्ट्रात झालेले उठाव शिकवणार आहे यात नांदेड बीड कोल्हापुर व सावंतवाडी येथे झालेले उठाव प्रमुख असणार आहेत हे लेक्चर मराठी मध्ये होणार असून याच्या नोट्स देखील तुम्हाला मराठीमध्ये उपलब्ध होतील

MarathiHistory
Thumbnail

Similar Classes

More from Abhijitsinh Thakur

Similar Plus Courses

    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection